TRƯỜNG THCS THỤY VĂN

Tên trường: Trường THCS Thụy Văn

Địa chỉ: Thái Thụy – Thái Bình.

Điện thoại: 0363856268

Email: thuyvan2@thaithuy.edu.vn

 

 

 
Ban Giám hiệu Trường THCS
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đ.thoại cơ quan
Đ.thoại di động
Trách nhiệm quản lý
Email
1
 Phạm Xuân Tuy
 Hiệu trưởng
 0363856268
  0989838469
 
 
2
 Đoàn Đắc Doanh
 Phó hiệu trưởng
 0363856268
 0366335655
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 

 

 
Danh sách tổ chuyên môn Trường

      DANH SÁCH TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

 

STT
 HỌ VÀ TÊN
 NGÀY SINH
CHỨC VỤ 
NƠI Ở  
 BẰNG ĐÀO TẠO
 1
 Nguyễn Đức Huấn
 8.8.1955
 Tổ trưởng
 Thụy Văn
 CĐ Văn
 2
 Lê Thị Biên
 28.12.1969
 Tổ phó
 Thụy Văn
 ĐH Văn
 3
 Đoàn Văn Chuyên
 28.04.1976
 GV
 Thụy Dương
 ĐH Văn
 4
 Nguyễn Thị Liễu
 5.4.1972
 GV
 Thụy Văn
 ĐH Địa
 5
 Đoàn Đắc Doanh
 9.11.1970
 Hiệu phó
 Thụy Dương
 ĐH Văn
 6
 Phạm Thị Dinh
 10.3.1976
 GV
 Thụy Văn
 ĐH Văn
 7
 Nguyễn Thị Thiệm
 16.8.1975
 GV
 Thụy Văn
 CĐ Văn
 8
 Vũ Thị Lý
 9.11.1976
 GV
 Thụy Dương
 ĐH Anh ngữ
 9
 Trịnh Thanh Tùng
 15.9.1975
 GV
 Thụy Liên
 ĐH Anh ngữ
 10
 Phạm Thị Thu Hằng
 02.11.1980
 GV
 Diêm Điền
 CĐ Nhạc
 11
 Nguyễn Thị Thanh Thủy
 12.7.1971
 GV
 Thụy Văn
 CĐ Văn

 

 

 

                          DANH SÁCH TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

STT
HỌ VÀ TÊN 
 NGÀY SINH
 CHỨC VỤ
 NƠI Ở
 BẰNG ĐÀO TẠO
 1
 Phạm Thị Bính
 
 Tổ Trưởng+gv
 Thụy Văn
 CĐ
 2
 Đoàn Năng Nghiễm
 
 Tổ phó+ gv
 Thụy Dương
 ĐH
 3
 Phạm Xuân Tuy
 
 Hiệu Trưởng
 THụy Hưng
 ĐH
 4
 Nguyễn THị Tuyến
 
 gv
 Thụy Văn
 CĐ
 5
 Đỗ Thị Lưu
 
 gv
 Thụy Văn
 CĐ
 6
 Nguyễn Xuân Vương
 
 gv
 Thuy Liên
 ĐH
 7
 Phạm Thanh Giang
 
 gv
 Thụy Hưng
 CĐ
 8
 Bùi Thị Thu Hằng
 
 gv
 Thụy Bình
 ĐH
 9
 Mai Thanh Trà
 12/11/1981
 gv
 Thụy Phúc
 ĐH
 10
 Nguyễn Thị Miền
 
 
 
 
 11