Ngày 25, 26/12/2018 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thụy Văn tổ chức tốt cho hs các khối tham gia thi giải Toán qua Internet vòng cấp trường.